Arnfinn Lund - Galoppens Nestor

Av Geir W Stabell og Tony Morris

Fra brakkeliv til 12 championater, 10 Derbyseirer og 1700 vinnere! – En unik karriere!

En bok om galopptrener Arnfinn Lund, men ikke kun om ham. Boken omhandler også ulike aspekter ved norsk og internasjonal galoppsport, knyttet til historien om Arnfinn Lund – mestvinnende trener i norsk galoppsports historie.

Boken er forsøkt skrevet på en måte som vil fenge såvel ferske som garvede galoppinteresserte lesere.

Galoppens Nestor er bygget opp av to deler. Hoveddelen tar leseren med fra Lunds første erfaringer med hest, i Trondheim like før andre verdenskrig, til avslutningen av karrieren på Øvrevoll i 2012. Andre del av boken består av avstamningsmessige presentasjoner av Lunds ti Derbyvinnere. Denne delen av boken er skrevet av Tony Morris på engelsk.