Avlsnummeret 2023

TGNs Avlsnummer 2023 er på 116 glansede sider og inneholder blant annet:

  • Reportasjer
  • Historier
  • Fagstoff
  • Statistikk

Prisen inkluderer porto